Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

JẢI-TỎA TOA-LÉT

Chắc đéo cụ nầu nhớ, cách-đai chẵn 2 niên, toa-lét nài được khai-trương, hehe

Jờ-đai, do hết mẹ hứng nên tôi tiên-bố jải-tỏa nó, chọn đúng theo ngài khai-trương tmt

Có zì vuôi-vuôi thì sẽ bốt lên Fây, đéo có thì thoai, khà khàThứ Hai, 16 tháng 6, 2014

HÀNG CHÔM TRÊN NET: BẢY CHỮ TÁM NGHỀ

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tôi biên lại theo tham-khảo lốc của gaibiaomlambao và một-số lốc khác, hehe

Ngài-xưa đọc chú-jải Kiều của cụ Anh Đào Duy thì củ chỉ jải-nghĩa “bảy chữ” còn bẩu “tám nghề” rất thô-bỉ nên hông tiện nói ra, jờ mới thái cụ Gúc chú-jải, đéo bít đúng/sai dư lào vì mỗi lốc lói một kiểu, khà khàThứ Hai, 9 tháng 6, 2014

HÀNG CHÔM TRÊN NET: SÂU MÀI ĐÉO VỠ

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT


Bài biên của cụ Fụng Vũ, tên chuẩn là “Sao mày không vỡ, nắp ơi”. Bốt nhưn-diệp Ngài kền-kền Lừa