Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

JẢI-TỎA TOA-LÉT

Chắc đéo cụ nầu nhớ, cách-đai chẵn 2 niên, toa-lét nài được khai-trương, hehe

Jờ-đai, do hết mẹ hứng nên tôi tiên-bố jải-tỏa nó, chọn đúng theo ngài khai-trương tmt

Có zì vuôi-vuôi thì sẽ bốt lên Fây, đéo có thì thoai, khà khà4 bãi:

  1. như chùa bà đanh nhẻ :)))

    Trả lờiXóa
  2. Kệ mẹ đóng thì đóng. Nhân đi qua làm bãi bên ngoài gọi là. Khà khà

    Trả lờiXóa